Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Multimax Veranda


  • Grupper sammansatta utefter ålder
  • Maximal hållbarhet
  • Enkel rengöring
  • Varierande utrustning
Produktinformation

På små och mellanstora mjölkgårdar finns för det mesta inte tillräckligt många kalvar för att hålla stora kalvgrupper. Men en grupp på 5-7 djur ger tillräcklig arbetsmängd för att jobbet ska göras effektivare.

Små grupper möjliggör för lantbrukaren att använda åldern som kriterium för vilken grupp kalven ska tillhöra. Därigenom kan kalvens behov bättre tillgodoses.

På förfrågan från många av våra kunder har vi integrerat fördelarna med små grupper och det erkända Veranda systemet. Resultatet heter MultiMax Verandan, som kan husera flera små grupper under samma skyddande tak.

Hitta den rätta lösningen och den rätta utrustningen för just dina behov. Redan vid en liten investering kan du stalla upp djuren i en hälsosam miljö. Vi kan erbjuda den bästa lösningen för hälsosam uppfödning eftersom just dina behov kan skräddarsys till din gård. Ta kontakt med oss för konsultation, och vi kommer att informera dig om den bästa lösningen för dig och dina kalvar. Vi lovar.

Ju mindre skillnad i ålder det är på kalvarna i en grupp, desto mer konsekvent kommer djuren att utvecklas. Dessutom minskar risken med smittor i en mindre grupp. För att se hur vi har integrerat detta i MultiMax Verandan, så läs vidare!


Specifikationer


Yttre dimensioner L: 220 cm, B: 273 cm, H: 183 cm
Vikt 107 kg
Golvyta MultiMax 6 m2
Lekyta per MultiMax ca 13 m2 (Duo)
ca 7 m2 (Quadro)
Total yta per kalv 2,6 m2 med 5 kalvar i gruppen
1,8 m2 med 7 kalvar i gruppen


Undvik kontakt mellan grupperna
Skiljeväggen mellan de två gruppernas boxar är gjorda av vattenresistenta plywood-skivor. Det reducerar risken att smittsamma sjukdomar sprids mellan grupperna.

Ett annat sätt att hålla de olika grupperna åtskiljda är med ett annorlunda sätt att sätta upp fodergrindarna. När du sätter grindarna så att de inte står efter varandra, är kalvarna förhindrade att suga på varandra efter att de har ätit.

Sätt samman grupper i optimal storlek med tillräcklig plats
Beroende på behov kan två grupper med upp till 7 kalvar i varje grupp sättas samman. Den sammansättningen ger ändå cirka 2,7 kvm yta till varje kalv.

Maximal hållbarhet
Det centrala elementet i MultiMaxVerandan är MultiMax- Hyddan. Hyddan, som är tillverkad av Calf-Tel, har själv bevisat genom vardaglig användning runt om i världen, ett antal unika egenskaper.

Kan inte gå sönder!
En unik termoformningsprocess kombinerat med polyetylen av högsta kvalitet, resulterar i en oöverträffad stabilitet, hållbarhet och livslängd.

Materialet är 100 % UV-säkert. Vi ger plast detaljerna på MultiMax Verandan 10 års begränsad garanti.

Enkel rengöring
Liksom med alla hyddor som vi erbjuder, lägger vi även här, stor vikt vid att det ska vara enkelt att använda hyddorna. Tillsammans med utfodringen i den beprövade och testade utfodringsgrinden, tror vi på att rengöringen är speciellt viktigt. Tror du det också?

Till standardmodellen från USA, har vi tillfört ett transport räls som gör att MultiMax enkelt kan förflyttas.

Tack vare den glatta ytan på MultiMax är hyddan mycket enkel att rengöra med högtryckstvätt och sedan desinfi - cera hyttan.

MultiMaxVerandan använder den testade principen med en flyttbar inhägnad på hjul, som introducerades med IgloVerandan. Med denna uppsättning kan kalvarna förflyttas inlåsta i Verandan.

Varierande utrustningsalternativ
Vem vill låsa fast sig själv? Vet du idag vad morgondagen för med sig? Både IgloVerandan och MultiMaxVerandan är idealiska i det första steget mot naturlig utomhus uppstallning. Börja med en enda MultiMax eller starta upp med ett komplett koncept där den är en del. Valet är ditt!

Upptäck StartModellen
Bland de mer komplexa uppställningarna erbjuder vi MultiMax med enkla boxgrindar och den testade H&L Utfodringsgrinden för kalvar. Utan tillhörande tak, är den idealisk när man vill utnyttja ett redan existerande tak.

Välj till det Optimala Utfodringssystemet
Även MultiMaxVerandan erbjuder dig total fl exibilitet när det gäller att välja utfodringskonfi guration. Du kan fritt välja design och nivå på utrustningen som du önskar i kalvboxen.

Välj maximal utnyttjandegrad
Maximalt utnyttjande av Verandan får du om du sätter upp fyra boxar. Med en MultiMax Grupp formas en QUADRO Veranda. Det utförandet används för 5-7 kalvar i varje grupp, alltså upp till 28 kalvar totalt.
ÖVRIGA PRODUKTER INOM KALVSTALL