Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Calf Tel Twin


  • Två och två istället för ensam
  • Kompatibel med ekologiska riktlinjer
  • Ökade prestanda
  • Mindre platsbehov
  • Längre användningstid


Produktinformation

Mer och mer ser man redan företag som placerar två kalvar i en ensamhydda. Det som ofta börjar som en nödlösning vid tvillingfödslar eller brist på kalvhyddor är idag en vanlig placering av unga kalvar för många lantbruksföretag. Överföringen av sjukdomar begränsas i detta fall till ett minimum.

Det är dessutom inte bara djurskyddare som ser alltmer kritiskt på att hålla flockdjur ensamma. Även organisationer för ekologiska lantbruk ålägger idag sina medlemsföretag att placera kalvarna i grupper.

Holm & Laue presenterar med TwinHutch och Flexi-Fence den enda lösningen för hållning av minigrupper på upp till tre kalvar på 5,8 m² yta i hela världen.


Två och två istället för ensam

Fram till nu har det inte funnits någon lämpligt kalvhydda för placering av två eller tre kalvar i och med att de vanliga hyddorna strider mot många djurskyddsdirektiv eftersom de inte har tillräckligt med plats.

Äta och dricka två och två
I FlexyFence finns det plats för två fullvärdiga napphinkhållare samt en extra plats för en tredje dryckeshink. Två ytterligare hinkfästen för kraftfoder och vatten kompletterar utfodringsområdet.

Kompatibel med ekologiska riktlinjer
I ekologiska lantbruk är det en skyldighet att ha kalvarna i grupp. Under tider med få kalvningar är det ofta svårt att sätta ihop homogena grupper. TwinHutch uppfyller direktiven för placering av två kalvar med en väl tilltagen plats på 3,5 m² i hyddan och 2,3 m² i utloppet.


Ekonomiska argument

Inte bara djurskyddsaspekter talar för TwinHutch utan även fördelarna mellan kostnader och prestanda.

Ökade prestanda
Studier visar att kalvar från minigrupper uppvisar ett bättre socialt beteende, ett högre intag av foder och ökad tillväxt även när kalvarna har slutat med mjölk. Detta leder till en tidigare ålder för den första kalvningen och högre mjölkproduktion.

Mindre platsbehov
Dessutom är plats- och kostnadsbesparingarna argument som inte bara tilltalar ekologiska lantbruk. Vid samma antal kalvar halveras platsbehovet och du behöver färre igloor! Då har du således färre igloor att rengöra.

Längre användningstid
För ensamboxar gäller den EU-rättsliga begränsningen på maximalt 8 veckor. I TwinHutchMinigruppe kan kalvarna dessutom hållas längre eftersom begränsningen för enkelboxar inte längre gäller. Du kan vänja av kalvarna från mjölken och behöver inte stalla om dem förrän efter 10 - 12 veckor.


Tekniska uppgifter


TwinHutch utvändigt (LxBxH) 250 x 154 x 151 cm
TwinHutch invändigt (LxBxH) 243 x 146 x 136 cm
Mått med FlexyFence och hinkar 432 x 156 x 105 cm
Plats cirka 5.8 m²
TwinHutchs vikt 43 kg

ÖVRIGA PRODUKTER INOM KALVHYDDOR