Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Iglo Veranda


  • Enkelt att stalla upp små grupper
  • Grupper sammansatta efter ålder
  • Maximal hållbarhet
  • Enkel rengöring
  • Varierande utrustning
Produktinformation

Många lantbrukare har problem med sin kalvuppfödning. Existerande ladugård kan vara för liten, ibland är miljön inte den rätta. Det kan leda till hög kalvdödlighet.

Att föda upp kalvarna utomhus har blivit en succe hos mjölkbbönderna. Kalvarna får en bra miljö och ett bra microklimat speciellt i H&L Iglo-Verandan. Kalvarna har möjlighet att vistas antingen inne i Iglon eller under tak i Verandan. Det här konceptet har blivit en succe hos kalvuppfödare över hela Europa.

Iglo-Verandan passar för dig som inte har tillräcklig plats att anlägga ett stort Iglo System, eller inte har bestämt dig för var du vill placera kalvarna. Eller varierar antalet kalvar under året så du behöver plats för ytterligare en grupp vissa perioder.

Eftersom du kan placera hjulen i alla fyra hörnen kan du själv välja åt vilket håll Verandan ska flyttas. Kalvarna stängs enkelt in i Verandan och ”flyttas med” i sitt ”mobila hem” när gödselbädden ska bytas eller när du vill välja en ny placering utan några bakterier.Specifikationer


Rekommenderat antal kalvar 14
Storlek 5 x 5 m, maxhöjd 2,5 m
Takstorlek 7 x 7,5 m
Viloyta 25 m2 under tak
14 m2 i Iglon
2,78 m2 per kalvRegelbunden förflyttning ger lägre bakteriespridning
Använd en frontlastare för att flytta Iglon och Verandan och det går snabbt att gödsla ut med en traktor. På det sättet kan kalvarna flyttas till en ren plats utan bakterier. UV-strålar, frisk luft och regn ser till att desinfektera den tidigare platsen.

Lätt utgödsling
För att flytta Verandan vid utgödsling rullas den lätt på sina hjul. Kalvarna stannar kvar i sitt ”mobila hem”. Eftersom hjulen kan monteras i vilket hörn du vill kan Verandan flyttas framåt, bakåt eller åt sidan.

Kalvarna kan fritt välja vistelseplats
Förutom de 15 m2 yta i Iglon har djuren ytterligare 25 m2 under tak för vila. Här kan kalvarna fritt välja var de vill vara.

Mångfald av möjligheter vid utfodring
De 14 utfodringsplatserna är utrustade med en låsmekanism speciellt gjord för kalvar. Beroende på var du placerar Verandan kan du montera utfodringsgrindarna där de behövs. Sido- och framgrindarna är flyttbara. Fodergrindarna kan kompletteras med tippbara tråg, napphinkhållare eller hinkhållare, höhäck och t ex kraftfoderbehållare.

Sunda kalvar tack vare frisk uteluft
Många mjölkkorsuppfödningar konfronteras med ammoniakgasproblem, för hög bakteriemängd och det som kallas ”stall-trötthet” hos kalvarna. Det var en av anledningarna till att utveckla ett kalvuppfödningssystem som ger friska kalvar.

Djurvänlig kalvuppfödning
Grundidén i den här kalvuppfödningen är Iglon. Den har använts med framgång i kalla vindar och i kyla, i t ex Ryssland och Skandinavien och i sol och värme i t ex Turkiet.

Få bakterier och mycket rörelse
Tack vare att Verandan är täckt av ett plåttak är det möjligt att utfodra kalvarna med mjölk och kraftfoder och att skydda bädden i lekarean från att bli blöt.
ÖVRIGA PRODUKTER INOM KALVSTALL