Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Kalvstall


Redan när du bygger ditt stall, bestämmer du hur arbetet kommer att utföras de kommande åren, kanske decennierna. Det är alltså inte bara kalvarnas behov som ska respekteras, utan även personalens som ska arbeta i stallet. Att det inte behöver vara konflikt mellan deras behov, kan du läsa om i det följande! Utfodra effektivt

  • Den mesta tiden i kalvstallet används för utfodring av kalvarna. Med tanke på det måste grovfoderarean och mjölkutfodringsplatsen kunna nås så att det går snabbt att utfodra.
  • Därutöver skall utfodringsområdena vara lätta att rengöra och inte vålla hygieniska problem. Släta ytor är viktigt hos kalvarna. Rostfritt stål passar utmärkt att använda till kalvarnas utfodringsplatser.
  • Det ska vara möjligt att enkelt kunna integrera utfodringstekniken (H&L 100 Kalvamma eller en Mjölktaxi). Det finns många individuella möjligheter att lösa det på, se exempel i denna handbok. Att snabbt sprida nytt strö och halm
  • Bara om det går att fylla på nytt strö snabbt kommer det att göras tillräckligt ofta.
  • Planera därför redan från starten en lagerplats till halmen, som är nära till Iglo-stallet. Utgödsling – regelmässigt och enkelt
  • Ruttnande hö i kalvboxen friger ammoniaklukt. Dessutom irriterar flugorna kalvarna på sommaren. Genom att gödsla ut med 2-3 veckors mellanrum avbryter du utvecklingen av fluglarver och bädden byts ut innan någon ammoniaklukt kan kännas.
  • Det ska därför gå enkelt och snabbt att gödsla ut. Detta har därför fått speciell uppmärksamhet vid konstruktionen av Iglon. Med en frontlastare lyfter man enkelt upp Iglon och flyttar den till en ny plats.
  • I Iglo-systemet kan kalvarna enkelt stängas in t ex vid foderbordet, för att enkelt gödsla ut resten av ytorna, och fylla på ny halm.
  • Med en Iglo-Verandan kan kalvarna enkelt stängas in på lekytan under tiden som Verandan flyttas till en ny plats och den gamla ytan rengörs.