Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

CalfGuide


  • Analyserar enstaka djur
  • Individuella listor sparas
  • Perfekt överblick med surfplatta eller datorn
PRODUKTINFORMATION

Vore det inte skönt om du kunde hämta all information om alla automater och alla kalvar när som helst på din dator? Om dina medarbetare dessutom kan se larmlistorna och arbeta sig igenom uppgiftslistorna på sina egna smarta telefoner eller surfplattor är arbetsförloppen i kalvstallet tydligt definierade. Allt detta är möjligt med CalfGuide, infosystemet för din H&L-dryckesautomat.

CalfGuide-servern samlar alla data från alla dina automater och gör dem tillgängliga i ett eget WLAN i kalvstallet.

Alternativt kan du dessutom använda dessa data på alla enheter som är anslutna till gårdsnätverket.


Aktuella kalvdata

CalfGuide ger dig en fullständig översikt över alla dryckesautomater och alla kalvar i ditt företag.

Kalvskötsel
Navigera direkt till drick- och tillväxtkurvan för olika kalvar från överskådliga listor. Tack vare detta är det enkelt att skapa sig en grov översikt eller mycket enkelt att analysera enstaka djur.

Hälsoindex
Med hjälp av olika data som förtäring av dryck, drickhastighet, besöksfrekvens, viktutvecklihng etc. beräknar CalfGuide ett larmindex. I och med detta kan du och dina medarbetare se direkt vilka kalvar ni behöver bekymra er för. Dessutom kan du håll kvar anmärkningsvärda händelser i en ”event-dagbok” och kan således dokumentera på ett sätt som går att följa upp.

Individuella listor
Det går inte att svara på vilka frågor du kommer att ha om kalvutfodring i framtiden. Men CalfGuide kan ändå ge dig svar med hög sannolikhet: Med den flexibla listgeneratorn skapar du egna listor som är exakt anpassade till din frågeställning. I och med detta kan du till exempel skapa enkla, reducerade listor för rutinkontroller men även skapa mycket påkostat filtrerade listor för särskilda observationer.

Arkiv
CalfGuide glömmer inget. Alla data, t.ex. dryckesmängder, viktutveckling, behandlingar osv., sparas permanent för alla dina kalvar i ett arkiv efter avyttringen. I och med detta ger CalfGuide dig en möjlighet att se hur dina bästa kor har utfodrats som kalvar även efter flera år. På detta sätt kan du optimera dina foderprogram långsiktigt.


Arbetshjälpmedel

Varje medarbetare vet vad han/hon har gjort när och du har alltid en översikt över alla arbetssteg och dina kalvars utveckling. Brådskande uppgifter visas direkt.

LAN/WLAN
Data från automaterna överförs centralt till en server och administreras där. CalfGuide-systemet har ett WLAN i kalvstallet så att du alltid kan använda alla funktioner med t.ex. en surfplatta. CalfGuide kan naturligtvis även integreras i gårdens nätverk så att alla CalfGuide-funktioner kan användas från arbetsplatserna i nätverket.

För alla dryckesautomater
CalfGuide sammankopplar ALLA H&L 100 utfodringsautomater i kalvstallet. Större gårdar som har flera dryckesautomater värdesätter den överskådliga översikten över alla kalvar, enskilda grupper eller hela beståndet på en enda bildskärm.

Uppgiftshanterare
CalfGuide visar dig alla tekniska felmeddelanden, även de som automaten själv har åtgärdat.

Med surfplatta eller dator
CalfGuide är operativsystems- och enhetsövergripande och fungerar både på en stationär arbetsplatsdator och på en surfplatta. Det innebär att du alltid har perfekt överblick över kalvstallet. Alla data är bara några fingerspetsar borta ...


ÖVRIGA PRODUKTER FÖR UTFODRING AV KALVMJÖLK