Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Iglo System


  • Optimalt skydd och bra mikroklimat
  • Effektiv utfodring
  • Enkel och snabb rengöring
Produktinformation

Många mjölkkorsuppfödningar konfronteras med ammoniakgasproblem, för hög bakteriemängd och det som kallas ”stalltrötthet” hos kalvarna. För Holm & Laue var det en av anledningarna till att utveckla ett kalvuppfödningssystem som ger friska kalvar. Detta har resulterat i H&L Iglo System. Systemet kan innehålla bl a den stora Iglon för upp till 14 kalvar, singelhyddan, varmgalvaniserade grindar och utfodringstråg och kraftfoderautomater gjorda i rostfritt stål.

Iglosystemet ger dig möjlighet till många olika konstitutioner beroende på hur många kalvar du har. Möjligheten finns också att enkelt bygga ut när antalet kalvar ökar. Tänk dig ett system som är oändligt utbyggbart, upp till flera hundra kalvar, som inte kompromissar med varken djurvänlighet eller arbetseffektivitet.

Flexibiliteten garanterar att alla sorters utfodringsmodeller är kompatibla med systemet. Det går att installera den frostsäkra H&L 100 Kalvamman, eller använda traditionell utfodringsteknik med napphinkar och våra låsbara fodergrindar tillsammans med Mjölktaxin.

Frisk luft och stora ytor för friskare kalvar
Kalvuppfödning utomhus ger starka och friska kalvar som växer snabbt.

Väderoberoende skötsel av kalvarna
Det är lämpligt att bygga ett tak med ett tillräckligt stort överhang som skyddar bädden mot regn och erbjuder kalvarna och skötaren tillräckligt skydd vid dåligt väder.

Utbyggbar modul för modul
Systemet är utbyggbar modul för modul.

Optimalt skydd och ett bra mikroklimat
Kupoldesignen ger många fördelar. Frisk luft tillförs genom entréöppningen. Genom termik rör sig den varma luften till den högsta punkten i Iglon och ventileras ut genom fyra ventiler i taket. Därigenom blir det dragfritt för kalvarna på viloytan. Dessutom träffar vinden utsidan av Iglon och understödjer därigenom ventilationen inuti Iglon.

Snabb Installation
H&L Igloo Systemet ger oss möjlighet att erbjuda dig en komplett produkt med gör det själv kit. Där ingår hyddor, varmgalvaniserade grindar och höhäckar, utfodringstråg och kraftfoderautomat i rostfritt stål.

Kalvarna kan fritt välja vistelseplats
Förutom de 15 m2 yta i Iglon har djuren ytterligare 25 m2 under tak för vila. Här kan djuren fritt välja var de vill vara.

Integration av H&L 100 Kalvamma
Den datoriserade Kalvamman H&L 100 garanterar en arbetsbesparande och fysiologiskt sund mjölkdiet. Den kan pga sin frostsäkerhet installeras utan ett skyddande rum. H&L 100:s patenterade drickorienterade mixsystem TOM erbjuder en mycket god mjölkpulverlöslighet och garanterar en optimal dricktemperatur, även när mixerskålen och sugledningen har kylts ner starkt under natten.

Halmbädd – anlägga och utgödsling
Beroende på antalet kalvar, bör man strö hos kalvarna ungefär 2-3 gånger i veckan och man bör byta bädden ungefär varannan vecka. En transportkrok finns monterad på Iglon som möjliggör ett lätt lyft med en frontlastare för att flytta på Iglon. När utgödslingen är klar är det lätt att återplacera Iglon och fästa den i grindarna med en kedja. Kalvarna stängs in med grindarna på betonggolvet närmast fodertrågen under tiden utgödslingen görs.

Kombinera gammalt och nytt
I många stallar är ventilations- och luftförhållandena inte optimal. Ofta saknas också plats för lek och rörelse. Ett djurvänligt alternative till ett acceptabelt pris kan man få genom att kombinera en existerande lada med en H&L Iglo med lekyta.Specifikationer


Rekommenderat antal kalvar 15
Viloyta ca 14 m2
Längd x Bredd x Höjd 3,9 m x 4,4 m x 2,2 m
Höjd på ingång 1,40 m
Volym ca 20 m2
Vikt 220 kg
Material Handlaminerat glasfiberÖVRIGA PRODUKTER INOM KALVSTALL