Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Rehydion
Produktinformation

Rehydion är en smaklig koncentrerad gel bestående av elektrolyter samt pH-höjande ämnen. Den kan blandas i mjölk åt kalvar för att upprätthålla syra/bas-, elektrolyt- och vätskebalansen vid diarrétillstånd. Rehydion påverkar inte den för kalven viktiga koagulationen av mjölken i löpmagen.

Att blanda Rehydion i mjölk eller mjölkersättning innebär många fördelar. Genom att kalven erbjuds den smakliga mjölk-/Rehydion-lösningen, dricker den mer och återhämtar sig snabbare. Viktnedgången minskar, tarmens lokala immunförsvar stärks och eventuella tarmskador läker snabbare.

Efter en tids lagring förändras färgen på Rehydiongelen. Brunfärgningen beror på en reaktion mellan salter och glukos. Det påverkar inte produktens egenskaper. En flaska Rehydion innehåller 320 ml gel.
ÖVRIGA PRODUKTER INOM MEDICINER