Välkommen till Gårdsby Iglu AB
 

Pen System


Produktinformation

Även om Iglostallet är det optimala för kalvarna, finns det en del lantbrukare som föredrar ett inomhus stall till kalvarna. I det sammanhanget måste man tänka speciellt på att få rätt mikroklimat och ventilation i byggnaden. Man måste också vara uppmärksam på de förhöjda byggnadskostnaderna – generellt 30 % mer än omkostnaderna för Iglo-lösningarna som presenteras i den här handboken.

Lyckligtvis finns det några alternativ i inomhusstall konceptet som har visat sig fungera i det dagliga arbetet. De här alternativa systemen bygger på principerna från utomhusuppstallningen.

Låt oss presentera två system som i stort matchar kalvarnas behov, och som inte ökar arbetsbördan nämnvärt.
ÖVRIGA PRODUKTER INOM KALVSTALL